Đóng

Property Rental Site

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Designing a web site for rental of real estate. This will include member's list, ability to make financial transactions, home page and templates, apps for manipulating data. Site is for approximately 2,000 properties owned by a variety of vendors - this site will compile/mine info, add it to manually entered info, and present it to site visitors.

Should include use of Dreamweaver and Flash. Additional recommendations are appreciated and will be part of the selection criteria. Confidentiality agreement required.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online