Access VBA to add read only view to form

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Need ASAP! 1. Current complicated access table is controlling the environment of the form. If a record only uses 10 fields, the table pushes this information to the form. But, if a record uses different fields, the table controls those fields and hides other fields. It is not working properly and I think there is a better way of doing this that is more efficient. 2. Need to open the form in read only with buttons visible or not depending on the criteria. And then change it from read to edit. Contact me for more details.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online