Đã Đóng

DESIGN TOOLS

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp37543859 cho công việc này

esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Thêm

Rp68421052 IDR trong 25 ngày
(11 Nhận xét)
6.4
Rp6666666 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0