Đã đóng

vb6 !! Visual Basic 6 source code modification for avoid AVs

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $163 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Please read all my project and be sure in your proposal or I will not send message by chat.

I have a project in Visual Basic 6. The problem is that my project when is compiled is detected by AntiVirus I think because my project do some queries to regedit.

Im searching somebody that can change something or obfuscate some function or edit it for that AVs not detect my project but It must still work fine.

thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online