Đã đóng

need a kanban board set up using visual studio and Devexpress

Dự án này đã được trao cho Lionanaimal với giá $833 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Need someone with Devexpress and Devexpress experience to create a Kanban board using win forms as outlined in Devexpress

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online