Đã hoàn thành

vbscript

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Davzone với giá $17 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I have an inventory excel file. In cell F2, I have a button that I would like to perform the following action when clicked: For the fields labeled QUANTITY and ORDER, subtract ORDER[cell] from QUANTITY[cell] and return result in QUANTITY[cell]. After which, script should clear/reset all values from ORDER field. This is essentially taking a customer's quantity requests, subtracting it from the total inventory on hand so that the new quantity totals are properly reflected when the order is executed. There should be a command prompt informing the user "Are you sure you want to execute the pick list?", and the QUANTITY fields should be locked and only editable by executing the script.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online