Đã đóng

I would like to hire a Visual Basic Developer

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R3705 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We have a client who has information that is downloaded from SAP invoices into a statement. Need to write a program or debug current program so that the information from the invoice in SAP is correctly inserted into the statement file. Currently have a little program but it is not working for 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online