Còn mở

Iptv solution

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €653 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Lua, Ubuntu, VMware and VoIP. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €250 - €750 EUR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online