Đã đóng

Australian female voice over 290 word assignment

Dự án này đã được trao cho glenwithonen với giá $55 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

290 words female voice recording wanted

must be an australian female voice, advertisement is for a house builder

will submit script after seeing what options there are on freelancer

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online