Đã đóng

Cuban Voice Talent needed

Dự án này vừa được trao cho Voicez với giá $145 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Looking for a Cuban Spanish male or female voice talent for most likely a 30 second commercial. I don't have the full script from my boss yet, but should have it in a little bit. Feel free to submit a demo. Even if you're not picked for this project, there may be other projects in the future that I can utilize you for if I have your demo or audio sample.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online