Đã đóng

English Voice Over

Dự án này đã được trao cho sebastiananus với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $45 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

i need record a script in English (documentary way ) in 2 days or less

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online