Đã hoàn thành

Male Voice over

Dự án này đã kết thúc thành công bởi adamdubeau với giá $167 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I require a male voice over artist with a neutral accent to voice a medical animation I am producing. It is between 2-3 mins long.

Please provide downloadable demo samples that I can send to my client.

Also let me know cost and how long this will take.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online