Đã đóng

Male US voice over artist

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hi,

I need Male US voice over artist for one of my project..It will be around 45 - 60 seconds animation video..Need quick and professional recording

Must be show samples of your previous done recording with bid..After this may be we will working with same guy continuously for more projects

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online