Male US voice over artist

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $12 - $30 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

Hi,

I need Male US voice over artist for one of my project..It will be around 45 - 60 seconds animation video..Need quick and professional recording

Must be show samples of your previous done recording with bid..After this may be we will working with same guy continuously for more projects

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online