Đã hoàn thành

Need voice for My channel Title and Character Intro

Dự án này đã kết thúc thành công bởi savokostic với giá $55 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Need group of kids should say our channel title and channel name. And Character Intro needs to be done about 10 characters and it will about 500 words.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online