Needn English speaking Voice Actor with a welsh accent

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

I need a voice actor for a future project.

I am currently looking for potential voice actors, with a very specific sounding voice.

If anyone sounds like, or can imitate this mans voice, please contact me with a voice sample. I have attached a file with an extract from a book, please read this extract through your voice sample and I will get back to you, thank you!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online