Đã đóng

Needn English speaking Voice Actor with a welsh accent

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £314 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need a voice actor for a future project.

I am currently looking for potential voice actors, with a very specific sounding voice.

If anyone sounds like, or can imitate this mans voice, please contact me with a voice sample. I have attached a file with an extract from a book, please read this extract through your voice sample and I will get back to you, thank you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online