Voice over recoding needed

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 58

Mô Tả Dự Án

Hello all

I need to record a script of about 150 words for some promotional video we're working on.

Script will be provided for awarded talent later..

Please mention how long will it take you to deliver the finished work as this is an urgent project.

Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online