Đóng

Assist me with Bulk Marketing

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £2345 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Looking for ANY mobile traffic from ANY GEO that you have to drop on to a Global Smart Link.

You get 75% of the Revenue & Full Access to Live Stats.

Will suit Web Masters very much.

ALL traffic accepted and tested.

Thanks,

Dean

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online