Đóng

Hire a Web Scraping Specialist

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $518 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

SmartWebCall is a service from SMARTWEB COMMUNICATIONS LTD.

We provide our customer with the cheapest rates in the market and offer them the option to decide their own margin for their customers traffic.

We are looking to have a website more attractive and EASY to USE compatible with all computers, tablets and mobile phones and all operating systems.

We need also to have our OWN API to add, offer and promote other SERVICES.

Regards,

Christophe

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online