Còn mở

Hire a Web Scraping Specialist

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $52 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need someone to scrape data from this website:

[url removed, login to view]

1. First click in Incentivadores, then choose the first option "por ano, regiao e UF".

2. Then, choose the year 2017 and "Pessoa Fisica" and in the center of the page choose the value 500.

3. Collect all the data from this page. Do this with all pages.

4. Repeat step 2 but clicking "Pessoa Juridica".

5. Repeat both step 2 and 4 but with the year 2016.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online