Đã hoàn thành

Simple sitemap from website + total website word count

Dự án này đã kết thúc thành công bởi priteshkhande88 với giá €10 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Create a simple sitemap (Word/PDF/text or similar - pls see image) + do a word count on the website. Fast turn-around needed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online