Social Medial Analytics

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹400 - ₹750 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

Need some one to help in scraping data from Web and infer the data on the subject provided, Details can be discussed over the phone/ meeting

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online