Đã đóng

Web scraping 400 Logos

Dự án này đã được trao cho TheScorpion93 với giá $180 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

File format: SVG / PNG (SVG would be preferred)

Size (if in a non-vector format): minimum 550 pixels in width

Resolution (if in a non-vector format): 140 DPI.

Colour: Full solid #616161 greyscale.

Background: Transparent

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online