Đã đóng

Write some Software, scrap data from website

Dự án này đã được trao cho kbmanoj với giá ₹7777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

We need data scrapped from the website ([url removed, login to view]+Agencies) in a CSV format.

I have attached the excel format and the url is: ([url removed, login to view]+Agencies&alpha=A)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online