Đã hoàn thành

scrap website and get me the urls in the directory

Dự án này đã kết thúc thành công bởi saqibabbasi01993 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

hello, please check the text file attached to find the directory that need to be scrapped.

I need to have an excel spreadsheet with the url and the name of the companies listed

thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online