Đã hoàn thành

File search/research and download

Dự án này đã kết thúc thành công bởi anachirilov7 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello, I would need some file searched on the internet.

See attached my detailed requirements for stage one of the project.

This may require that you have high quality internet connection (bandwidth and limit) as in the second part of the project some downloads will be necessary.

Let me know any questions you may have.

Thanks for helping me out with this.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online