Còn mở

Hire a Web Searcher

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $13 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Search for relevant business contacts online, and write emails to them.

I am looking for someone based in the USA, who I can speak with on the phone. I am based in New York. It will 4 to 6 hours of work today.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online