Đã hoàn thành

Push down negative search results

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dynamitewebsol với giá $250 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking for a google experts who can push down negative search results on Google which relate to personal reputation (including news article, blogs, etc.).

There is no specific time frame; however, I need to see the results within one week in order to continue to work with.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online