Còn mở

Scraping engine for business listings

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹5444 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi,

I need an automated cron job - scraper which can scrap business listings reviews from below sites. The output data should be in excel or any better format.

I can pay on the number of site basis or wholesome for sites.

- Google review (map listing reviews - same)

- Facebook reviews

- Justdial reviews

- Zomato

- Dineout

- Practo

- Tripadvisor

- Goibibo

- Makemytrip

- Agoda

- Yatra

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online