Đã đóng

Search the Web for Data

Dự án này đã được trao cho dotypingjobs với giá $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $200 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hi,

Need someone to search some data on web for us..details to be shared with shortlisted candidates. Please apply ASAP...!!!

Thanks !

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online