Search the Web for Something

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

Hi , we have a data base for UK and need to get the owner information i.e name, email, designation and contact info if possible. We have aprox 40K data but initially will provide you 5k or 10k to check the quality work.

Pay out will depend on the no. of correct fields

If you fill all 4 fields then will get [url removed, login to view]

3 fields - [url removed, login to view]

2 fields – [url removed, login to view]

Need to fill minimum two fields.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online