Đã đóng

Search the Web for Something

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5472 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi , we have a data base for UK and need to get the owner information i.e name, email, designation and contact info if possible. We have aprox 40K data but initially will provide you 5k or 10k to check the quality work.

Pay out will depend on the no. of correct fields

If you fill all 4 fields then will get [url removed, login to view]

3 fields - [url removed, login to view]

2 fields – [url removed, login to view]

Need to fill minimum two fields.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online