Còn mở

Add social media developer buttons to desktop and mobile version of website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $116 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I attached a pdf of the exact buttons I need on my website. Here are the links for developers to create the like and share buttons:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]+/web/+1button/

[url removed, login to view]

I also will include a screenshot of where buttons need to be placed on mobile and desktop versions of site.

*May have to create child theme to ensure placement is kept after future updates

Budget: $[url removed, login to view] to $[url removed, login to view] US

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online