Đóng

Add social media developer buttons to desktop and mobile version of website

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $116 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I attached a pdf of the exact buttons I need on my website. Here are the links for developers to create the like and share buttons:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

https://developers.google.com/+/web/+1button/

[url removed, login to view]

I also will include a screenshot of where buttons need to be placed on mobile and desktop versions of site.

*May have to create child theme to ensure placement is kept after future updates

Budget: $50.00 to $100.00 US

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online