Đã hoàn thành

Alter some Images for a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hasankingk với giá £20 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

We are about to publish our new website but first we have to finalize a few things:

1)We have 10 small basic images to edit before uploading them on the website and 1 a little bit more complex (a banner) as is a vector and you are required to remove the background and make it white.

2)Also you are required to do a research to find a suitable image for a webpage section based on the style we are using.

3)Finally if you are able we need to block a slider from sliding.

We do estimate it to be a maximum of 4 hours job and WE NEED IT TODAY.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online