Đã đóng

BUILD A FREELANCE WEBSITE

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹99124 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Hello,

I want to build a Freelance website where where buyers can post there requirements and seller will bid on the tasks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online