Đã đóng

Build an Online Store -- 2

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $141 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I have an online website currently using wordpress platform I used a freelancer to develop the site but it wasn't done right. The checkout , shipping section is not populating correctly this is a simply fix I believe I just do not have the time to do so. Also someone with seo skills come to the front of the line I have Yoast SEO plugin set on the site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online