Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $272 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Hello. I need to find some solution to import items (approximately 2000 items) from this .xml [url removed, login to view] file to my Ebay store. I need to keep my ebay listing with actual supply availability. I mean information about supply availability from .xml file must match/correspond with my available quantity items in Ebay listings automatically. Can you provide me some solution appropriate to my task?

Tell me how much it would be cost for me? What way do you plane to solve my issue? Is it necessary to involve third party service like sixbit, exportfeed or others? Thank you in advance

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online