Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £806 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

i am looking for some one who can make a travel website for me. I am planning to sale air tickets primarily and then getting into other things on the long run.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online