Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €6812 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€5000 - €10000 EUR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Looking an experienced ecommerce web developer to make my new business site for online store and we are ready to give our full help but we must have to make this site fully responsive and user friendly so user can easily used this site...

Here is one reference site: [url removed, login to view] Please visit this site and check it so we will get new ideas.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online