Đã hoàn thành

Build an Online Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi somveer49 với giá £100 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need help setting up a shopify or similar store for my bicycle company. This work may included using photoshop and sourcing quality images.

This is the website of a similar company which we would like our website to look like:

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online