Build an Online Store

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 119

Mô Tả Dự Án

Looking for experienced Professional that be able to build the customized online store in google cloud with ability to define separate stores.

With simplified Product definition and setup.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online