Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 92 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹68449 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I want an eCommerce store either built with opencart or magento. This site's homepage will have a corporate look and not just like a typical shop front. Interested developers plz send their work in 3 categories A> OPENCART B> MAGENTO C> Corporate Website

We are open for the negotiations regarding price. The best will get the job.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online