Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 144 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1312 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
144
Mô tả dự án

I need someone to make ecommerce website and Android app and Apple app all synchronized together , when you change price or add item in website it is automatic change and added in mobile application , the mobile application should be same as aliexpress mobile application with shipping cart and all other options plus when the customer place the order he can attach his location in map by using his GPS in mobile to deliver the goods for him all the website and app should have two language English and Arabic

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online