Đã hoàn thành

Build an Online Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webarox với giá $333 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Develop an Airbnb type clone, but instead of rental properties allow users to hire temporary employees based on calendar. Allows multiple staffing agencies to post their available temporary employees. Code safe and secure.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online