Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 101 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $906 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

Hi

I would like a fully functional web shop designed. Using Banggood , it will very similar in functions to Banggood for seller and buyer. Able to import CSV files for uploading in large numbers.

Also to include shipping options, tracking.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online