Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹67827 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

A website + Mobile Hybrid app needs to be created. No need of online payments. Payments shall be handled offline.

Please find the file attached for detailed description.

Please specify following things while making a quote

1. Technology stack used

2. 3rd party applications, tools, plugin, if required along with licensing cost involved if any.

3. Number of hours or days required to finish the task.

4. Scope considered for development.

5. Final costing

6 . Development team location

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online