Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 160 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1473 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
160
Mô tả dự án

I want an online store that will serve my country users, nigeria. The site should reflect features in aliexpress and ebay with some extra features, also an app will be develope for both ios and android, must look good on all platforms

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online