Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 90 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹55609 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

Create an Online store for all types of gifts specially for females.

Concept is :--

Partner will buy the gift for her/his partner and the same bill invoice will go to opposite partner and when opposite partner will make the payment then later on gifts will be deilvered by other partner.

We already registered the domain name.

Online Store should be innovative/ different from other gifts online store.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online