Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 113 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £252 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

Updates to Magento website. Changes to category pages, creation of new page. Make for the best user experience etc. Ongoing work where required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online