Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 240 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £590 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
240
Mô tả dự án

I want to set up a website selling someone else's products. I have a product list and prices. I also want to get to the top of the Google rankings with the website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online