Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 153 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £622 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
153
Mô tả dự án

magento Multi Store. 2 Domains but 1 shopping cart.

We have two identical Magento Stores, but on different domains [url removed, login to view] & [url removed, login to view]

We require all products to be listed on both domains, however when you proceed to the checkout, this is done always on one domain ([url removed, login to view])

Both [url removed, login to view] and [url removed, login to view] must have the their own SSL certificates, and also have the same single BACKEND in magento.

Customers however must always checkout on only the one domain: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online