Đã hoàn thành

Build an Online Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tojisb059 với giá $130 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need help on the last phase of my website:

It is a Wordpress website built with Visual Composer. I need help only on one page. The online store page, More precisely, I need all the pictures to look the same size and change the fonts to a more harmonic look.

Joao Crus

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online